Sms Onay Api

Sms Onay Api

Sms Onay Api

KATEGORİLERİ GÖRÜNTÜLEME
 

İstek Url Adresi: https://smsvar.com/api/getCategories

Örnek Çıktı: [{"id":1, "name": "Google"},{"id":2, "name": "Discord"}]

 

 
KATEGORİDEKİ SERVİSLERİ GÖRÜNTÜLEME
 
İstek Url Adresi: https://smsvar.com/api/getServices/category_id

Örnek Çıktı: [{"id":"12","name":"Afganistan","category":"1"},{"id":"11","name":"Almanya","category":"1"}]

 

 

Not: category_id değerini kategoriler listesinden bulabilirsiniz.

 

SERVİS FİYATINI VE STOK SAYISINI GÖRÜNTÜLEME
 
İstek Url Adresi: https://smsvar.com/api/getServiceDetails/service_id

Örnek Çıktı: {"id":"32","price":"2","stock":180}

 

 

Not: service_id değerini servisler listesinden bulabilirsiniz.

 

 

 
KULLANICI BAKİYESİNİ ÖĞRENME
 

İstek Url Adresi: https://smsvar.com/api/api_key/getBalance

 

Örnek Çıktı: {balance: 1}

 

NUMARA SİPARİŞ ETME
 

İstek Url Adresi: https://smsvar.com/api/api_key/getNumber/service_id

 

 

Örnek Çıktı: {"success":true,"title":"","message":"","number_id":75,"number":"+77073076157"}

 

Burada çıktıda yer alan number ve number_id değerlerini bir yerde kayıtlı tutun, mesajları okurken ihtiyacınız olacak.

 

Not: service_id değerini servisler listesinden bulabilirsiniz.
 
NUMARAYA GELEN MESAJI GÖRME
 

İstek Url Adresi: https://smsvar.com/api/api_key/getMessage/number_id

 

 

Örnek Çıktı: {"code":null,"id":"75","status":0}

 

Status = 1 ise: Mesaj geldi kod gösteriliyor.

Status = 0 ise: Mesaj bekleniyor.

Status = -1 ise: Numara iptal edildi.

 

Not: number_id değerini numara sipariş ettiğiniz zaman gelen çıktıdan bulabilirsiniz.
 
NUMARAYI İPTAL ETME
 

İstek Url Adresi: https://smsvar.com/api/api_key/cancelNumber/number_id

 

 

Örnek Çıktı:{"success":true, "title":"", "message":""}

 

Numara 10 dk içinde iptal edilirse bakiye iade edilir.

 

Not: number_id değerini numara sipariş ettiğiniz zaman gelen çıktıdan bulabilirsiniz.